سلیمانی در تذکر شفاهی:

کارشناسان درباره افزایش قیمت ها اطلاعات صحیح به رئیس جمهور بدهند

مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: افزایش قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی 60 درصد بوده است، کارشناسان عدد 6 را در ذهن رئیس جمهور اصلاح کرده و اطلاعات درستی در این باره ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمد سلیمانی در تذکر شفاهی ضمن انتقاد از افزایش ناگهانی و با شیب زیاد قیمت خودرو گفت: هم مردم و هم رئیس جمهور از این مسئله مکدر شده و باید دولت مسئولیت پذیر باشد، پاس کاری بین شورای رقابت، سازمان حمایت از تولید کنندگان و وزارت صنعت دردی از مردم دوا نمی کند.

وی افزود: ابراز همدردی کافی نیست، مردم اقدام عملی برای کاهش و تثبیت قیمت خودرو و افزایش تولید آن را از دولت می خواهند

وزیر دولت احمدی نژاد ادامه داد: گرانی مواد خوراکی و آشامیدنی در یک سال اخیر بالغ بر 60 درصد بوده است، جیب مردم این عدد را لمس کرده از این رو لازم است کارشناسان عدد 6 درصد را در ذهن رئیس جمهور اصلاح کنند و اطلاعات صحیح به ایشان بدهند.

سلیمانی گفت: کاهش تولیدات صنایع غذایی به دلیل عدم استفاده مردم در پی  افزایش قیمت ها باید به استحضار رئیس جمهور برسد.

این عضو جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امور سطحی و بچه بازی از سوی روسای دانشگاهها مشهود است، گفت: علم پژوهش و پیشرفت در دانشگاهها به شدت کمرنگ، کم رونق و تحت تاثیر جو سیاست زدگی قرار گرفته است. از این رو وزیر محترم علوم باید توجه ویژه کند.

وی افزود: هنوز در صنعت نفت و گاز بر روی دانشمندان، نخبگان و دانش پژوهان باز نشده است. وزیر محترم نفت نباید کم کاری در این حوزه را نادیده بگیرد.

سلیمانی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: مقام معظم رهبری در این باره مطالبه عملی دارند، دولت و مجلس هنوز در حد شعار و حرف هستند مردم منتظر عملکرد دولت و مجلس در این زمینه هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حمایت از بخش کشاورزی نیازمند تحرک و تلاش دولت و وزیر جهاد کشاورزی است، ادامه داد: کشاورزان به شدت خسارت دیده اند و هر روز هزینه آنها بالا می رود، تجارت حوزه کشاورزی بسیار کم رونق شده است و مردم تشنه هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزیر مسکن هم به مسائل مربوط به حوزه مسکن بیشتر رسیدگی کند زیرا واقعا مشکلات حوزه مسکن بسیار زیاد است و اقشار کم درآمد جامعه مشکل دارند امادر این زمینه تحرک دولت بسیار کم و محدود است.