صبح امروز صورت گرفت؛

تجمع تعدادی از اعضای تعاونی وزارت جهاد کشاورزی در مقابل مجلس

مجلس

حدود 4 هزار نفر عضو تعاونی وزارت تعاون جهاد کشاورزی هستند که در سال 1364 این افراد به صورت قانونی بخشی از اراضی بالای منطقه سرخه‌حصار و شهرداری منطقه 13 را خریداری کرده و مراحل قانونی واگذاری طی و حتی سند شش دانگ برای خریداران صادر شد، اما متاسفانه هم‌اکنون وضعیت این اراضی در بلاتکلیفی قرار دارد.

جمعی از اعضای تعاونی وزارت جهاد کشاورزی امروز در اعتراض به تعیین تکلیف نشدن اراضی واگذار شده به این اعضا مقابل مجلس اجتماع کردند.

به گزارش ایلنا، جمعی از اعضای تعاونی وزارت جهاد کشاورزی امروز اعتراض به تعیین تکلیف نشدن اراضی واگذار شده به این اعضا مقابل مجلس اجتماع کردند.

نماینده مردم تجمع‌کنندگان در تشریح دلایل تجمع و اعتراض این افراد گفت: هم‌اکنون حدود 4 هزار نفر عضو تعاونی وزارت تعاون جهاد کشاورزی هستند که در سال 1364 این افراد به صورت قانونی بخشی از اراضی بالای منطقه سرخه‌حصار و شهرداری منطقه 13 را خریداری کرده و مراحل قانونی واگذاری طی و حتی سند شش دانگ برای خریداران صادر شد، اما متاسفانه هم‌اکنون وضعیت این اراضی در بلاتکلیفی قرار دارد.

وی با اشاره به مطالب مطرح شده درباره وجود درختان و جنگل سرخه‌حصار در اراضی مذکور افزود: اراضی ما همجوار جنگل سرخه‌حصار است اما این را به جد می‌گویم که زمین‌های خریداری شده از سوی اعضا عاری از حتی یک نهال است.

کد N389563