گزارش خبری/

تاکید ابوبکر البغدادی بر ویران نمودن کعبه/ پاسخ النصره به داعش با تشکیل امارت شام