با تصویب مجلس؛

طرح اعمال بخشودگی جرایم قانون مالیات‌های مستقیم فوریتی شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اعمال بخشودگی جرایم موضوع ماده 191 قانون مالیات های مستقیم موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با یک فوریت طرح قانونی اعمال بخشودگی جرایم موضوع ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیر مستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 تا 1381 رای مثبت دادند.

براساس این طرح مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود باعث مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381.10.22 و مالیات های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال های 1377 تا 1381 تا پایان سال 1394 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم موصب 1366.12.3 نسبت به مانده بدهی جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به قطعی شدن پرونده های غیر قطعی اقدام نماید.

بر این اساس یک فوریت این طرح پیشنهادی با 125 رای موافق 33 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.