با نظر موافق نمایندگان:

شرایط تایید متقاضیان تاسیس حزب و عضویت در آن مشخص شد

مجلس

بر این اساس هیات موسس باید اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، تابعیت ایرانی، حداقل 25 سال تمام، حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن داشته باشد و سوءپیشینه کیفری موثر نداشته باشد.

با نظر موافق نمایندگان شرایط متقاضیان تاسیس حزب و عضویت در آن مشخص شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ماده 4 آن را با 160 رای موافق، 10 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

بر این اساس هیات موسس باید اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، تابعیت ایرانی، حداقل 25 سال تمام، حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن داشته باشد و سوءپیشینه کیفری موثر نداشته باشد.

در این ماده همچنین شرایط سایر اعضا مشخص شد که بر این اساس اعضا باید اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، تابعیت ایرانی، حداقل 18 سال تمام داشته و سوءپیشینه کیفری موثر نداشته باشند

کد N389295