مصوبه امروز مجلس: با 15 نفر و نوشتن یک اساسنامه می شود حزب تشکیل داد

مهر نوشت:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب موادی از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی ساز و کار جدیدی برای دریافت مجوز تاسیس حزب تعیین و مقرر کردند. در صورتی که حزبی پس از دریافت مجوز تاسیس ظرف 6 ماه مجمع عمومی تشکیل ندهد مجوز تاسیس باطل خواهد شد.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون شوراها در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان در جریان بررسی ماده یک این طرح، به دلیل اختلاف نظرهایی پیرامون فعالیت انجمن های اقلیت دینی در قالب احزاب و همچنین تعریف کمیسیون ماده 10 احزاب و کسب مجوز از این کمیسیون مقرر کردند این ماده جهت رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.

این پیشنهاد با 152 رأی موافق، 19 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

در ادامه، بررسی فصل دوم این طرح در مورد ساز و کار تاسیس حزب در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

نمایندگان با 170 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در مجلس این ماده را به تصویب رساندند.

بر این اساس مقرر شد تقاضای صدور مجوز اولیه تاسیس حزب توسط هیات موسس، باید به کمیسیون احزاب ارائه شود.

کمیسیون احزاب نیز موظف شد ظرف سه ماه از زمان دریافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه تاسیس را ثبت و صادر نماید.

طبق تبصره یک این ماده تقاضای صدور مجوز اولیه باید حاوی مرامنامه، اساسنامه، اسامی و امضای حداقل 15 نفر از اعضای هیات موسس باشد.

علاوه بر این بر اساس تبصره دو این ماده مقرر شد که مرامنامه حزب نیز شامل:

الف- جهان بینی، مبانی فکری و عقیدتی

ب- اهداف، راهبردهای کلان، سیاست ها و برنامه ها در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده

پ- رویکردهای کلی به مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اجرایی و حقوقی کشور باشد.

علاوه بر این با تصویب تبصره سه این ماده نیز اساسنامه حزب باید متضمن:

الف- نام کامل حزب و عنوان اختصاری آن

ب-نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت

پ-ساختار و ارکان حزب به همراه وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسئولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل شورای مرکزی، دبیرکل و سایر ارکان به استثنای مجمع عمومی

ت-نحوه تصویب مرامنامه و اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب آیین نامه های اجرایی، مالی و دستورالعمل ها

ث-نحوه تامین مالی

ج-نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت

چ-نحوه انحلال و تعیین تکلیف دارایی ها پس از انحلال باشد.

علاوه بر این، با تصویب تبصره چهار این ماده مقرر شد که حزب بتواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید، مگر اسامی مهم یا مغایر با شئونات دینی، فرهنگی و وحدت ملی کشور و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه ها و نهادهای عمومی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا احزاب دیگری مورد استفاده قرار گرفته اند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفا موجب اشتباه گردد. همچنین عناوین عام و غیرمسما به تشخیص کمیسیون احزاب.

همچنین طبق تبصره پنج این ماده، احزاب متقاضی پروانه باید در مرامنامه و اساسنامه خود صراحتا التزامشان را نسبت به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه اعلام دارند.

علاوه بر این تبصره 6 این ماده به کمیسیون احزاب اختیار داده در صورت وجود دلایل موجه، مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را برای یکبار به مدت دو ماه تمدید نماید.

تبصره 7 این ماده نیز کمیسیون احزاب را موظف کرده در صورت عدم احراز شرایط حزب در مدت مقرر، دلایل عدم صدور مجوز و یا در تقاضا را کتبا به اطلاع نماینده هیات موسس حزب برساند.

وکلای ملت با تصویب ماده دیگری نیز مقرر کردند، مجوز اولیه تاسیس حزب جهت راه اندازی آن و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق این قانون و با برگزاری مجمع عمومی موسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.

بر اساس تبصره یک این ماده، هیات موسس موظف شد ظرف 6 ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی موسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه اقدام نماید. در غیر این صورت مجوز اولیه تاسیس باطل می گردد.

تبصره 2 این ماده نیز به هیات موسس اجازه داده در صورت وجود دلایل موجه و با تایید کمیسیون احزاب این مهلت را تنها برای یکبار به مدت 3 ماه تمدید نماید.

تبصره 3 این ماده نیز مقرر کرده است، تا زمانیکه احزاب پروانه فعالیت نهایی را دریافت نکرده اند، حق فعالیت های سیاسی را ندارند.

این ماده نیز با 156 رأی موافق، 5 رأی مخالف، 7 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

 

45231

 

کد N389282