با تصمیم نمایندگان صورت می‌گیرد‎؛

ارجاع ماده 1 طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به کمیسیون شوراها

مجلس

ماده 1 طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با 152 رای موافق، 19 رای مخالف و 10 رای ممتنع به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد.

ماده 1 طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به کمیسیون شوراها ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در فصل اول این طرح به اجماع نرسیدند.

ماده 1 طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در خصوص تعاریف حزب، انجمن‌های اقلیت‌های دینی، جبهه،‌ عضو حزب، ارکان حزب، هیات موسس مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیر کل، بازرسان، مرامنامه، اساسنامه کمیسیون احزاب، مجوز اولیه، پروانه و دبیرخانه کمیسیون است با 152 رای موافق، 19 رای مخالف و 10 رای ممتنع به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد.

کد N388897