مشاور پیشین اوباما در گفتگو با مهر:

5+1 در خصوص غنی سازی ایران چرخش اصولی نداشته است/ جواب رد ایران به پیشنهاد غرب