• ۳۴بازدید
آیت الله هاشمی شاهرودی در همایش حقوقدانان و قضات:

صلح امام حسن (ع) یک مبارزه و جنگ در لباس صلح بود

کد N388555

وبگردی