وزیر دفاع لبنان به ایران دعوت شد

آفریقا و خاورمیانه

منابع لبنانی از دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران با وزیر دفاع این کشور و دعوت همتای ایرانی سمیر مقبل از وی برای سفر به کشورمان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان پیش از ظهر امروز با محمد فتحعلی سفیر ایران در بیروت دیدار کرد. در این دیدار وابسته نظامی سفارت جمهوری اسلامی نیز حضور داشت.

در این دیدار روابط دوجانبه بررسی شد و اوضاع داخلی لبنان و وضع منطقه و نقش ایران به عنوان بازیگر منطقه ای و تاثیر بر آن بر روند اوضاع مورد رایزنی قرار گرفت.

سفیر ایران در این دیدار دعوت همتای ایرانی وزیر دفاع لبنان را تقدیم وی کرد.