وزیر کشور: مرز هیچ استانی را تغییر نداده ایم

خانه ملت نوشت:

وزیر کشور با بیان اینکه هیچ تقسیم‌بندی جدیدی در مرز‌بندی استان‌ها اعمال نشده است٬ گفت: تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری در کمیسیون سیاسی و امنیتی دولت با هدف رفع مشکلات استان‌های مختلف کشور با در نظر گرفتن اشتراکات در دستور کار قرار دارد.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی با یادآوری مطرح شدن بحث تقسیمات کشوری٬ گفت: این بحث یک مسئله داخلی مربوط به وزارت کشور است و با تصویب آن هیچ تقسیم‌بندی جدیدی در مرز‌بندی استان‌ها اعمال نخواهد شد.

وزیر کشور ادامه داد: برای اینکه استاندارها٬ فرماندارها و مدیران نواحی مختلف با هم در حوزه‌های مختلف هماهنگ باشند یک منطقه بندی در داخل وزارت کشور انجام دادیم که می‌توانند در آن مناطق به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات و حل مسائل مشترک بپردازند.

او با بیان اینکه جای نگرانی در خصوص تقسیمات کشور وجود ندارد٬ گفت: لایحه جامع تقسیمات کشوری در وزارت کشور تدوین شده و به هیات دولت برای انجام کار کارشناسی ارجاع شده است.

رحمانی‌فضلی گفت: لایحه تقسیمات کشوری در حال حاضر در کمیسیون سیاسی و امنیتی دولت در مرحله بررسی‌های کارشناسی قرار دارد و بسیاری از تعاریف٬ ضوابط و شرایط برای تقسیمات در این لایحه تغییر کرده است.

او ادامه داد: نگاه ما در تدوین لایحه مذکور این بوده که بتوانیم تقسیمات بیشتری انجام دهیم تا بدین وسیله خدمات بیشتری ارایه شود.

رحمانی‌فضلی یادآور شد: با تصویب نهایی لایحه تقسیمات کشوری در مجلس زیر ساخت‌های نواحی و مناطق مختلف کشور کامل تر خواهد شد.

وزیر کشور ادامه داد: نگاه ما این است که در ابتدا امکانات٬ خدمات و شرایط را فراهم کنیم و بعد تقسیمات را انجام دهیم

 

23231

 

کد N388193