با موافقت هیات وزیران

ترکیب سه کمیسیون دولت تغییر کرد

کمیسیون,مصوبات93

تهران - ایرنا - هیات دولت با لغو عضویت وزیران کشور و اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی به ترتیب در کمیسیون های اقتصاد، فرهنگی و امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست موافقت کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

سیام**9012 **1449
کد N388151