عراقچی:هنوز به تفاهم اصلی نرسیده‌ایم

سید عباس عراقچی

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت که در باره مسائل اصلی محتوایی هنوز تفاهم اصلی حاصل نشده است.


 
 سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای امروز (شنبه) روند مذاکرات را خوب توصیف کرد و گفت: بخش جدی از کارمان کار بر روی نگارش متن است. نسبتا پیشرفت خوبی در متن داشتیم شاید بیش از 60 الی 65 درصد متن توافق شده، البته به این معنا نیست که در مسائل محتوایی پیشرفت کردیم.

معاون ظریف ادامه داد: در نگارش متن پیشرفت کردیم، موضوعاتی که باقیمانده وزنش زیاد است نمی‌توانیم بگوییم در محتوای مذاکرات پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم.

عراقچی افزود: امیدواریم در رروزهای آتی که وزرای خارجه برخی از 1+5 قرار است به وین بیایند در مذاکراتی که مستقیم با آنها صورت می‌گیرد یک مقدار در مسائل محتوایی پیشرفت داشته باشیم.

وی همچنین گفت: در مسائل اصلی محتوایی هنوز به تفاهم اصلی نرسیدیم.

عراقچی افزود: مذاکرات ادامه دارد با جدیت مذاکرات را ادامه می‌دهیم و از مواضعمان کوتاه نمی‌آییم.
کد N388009