با موافقت هیئت وزیران

ترکیب سه کمیسیون دولت تغییر کرد

دولت

این مصوبه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بنا به تصمیم هیئت دولت، عضویت وزیران کشور و اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی در برخی کمیسیون‌های دولت لغو شد.

به گزارش ایلنا، با تصمیم هیئت دولت عضویت وزیران کشور و اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در کمیسیون‌های اقتصاد، فرهنگی و امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست لغو می‌شود.

این مصوبه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد N387932