اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی ابلاغ شد

مصوبات 93,اساسنامه

تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری، اصلاح مواد 12 و 16 اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه

با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و پیگیری های معاونت امور دولت و مسوول هماهنگی امور استان ها به تصویب هیات وزیران رسیده است که اسحاق جهانگیری آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس ابلاغ معاون اول رییس جمهوری، هیات مدیره سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی از پنج عضو شامل یک نفر رییس و دو نفر عضو موظف و دو نفر عضو غیرموظف تشکیل و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء (حداقل سه رأی موافق) معتبر است.

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهـرسازی و به استنـاد ماده واحده قـانون استفساریه در مورد اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب1377ـ تصویب کرد تا مواد (12) و (16) اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی ( شرکت مادرتخصصی) موضوع تصویب نامه شماره 30763/ت31054هـ مورخ 18/6/83 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 12ـ هیات مدیره سازمان از پنج عضو (یک نفر رییس و دو نفر عضو موظف و دو نفر عضو غیرموظف) تشکیل می شود. رییس هیات مدیره به وسیله اعضای هیات مدیره تعیین می شود. اعضای هیات مدیره علاوه بر وظایف اصلی، سرپرستی قسمتی از امور سازمان را به تشخیص رییس هیات مدیره به عهده خواهند داشت.

ماده 16ـ جلسات هیات مدیره با حضور رییس هیات مدیره و حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء (حداقل سه رأی موافق) معتبر است و تصمیمات آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه می رسد.

این متن به موجب نامه شماره93/102/1298 مورخ 7/4/93 شورای نگهبان تأیید شده است.

سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، بزرگ ترین سازمان تخصصی در احداث ساختمان های دولتی و عمومی در کشوراست که به منظور تمرکز سیاست گذاری، مدیریت و هماهنگی توسعه وبهینه سازی، افزایش کیفیت،کاهش زمان اجرا و قیمت تمام شده برای تهیه و اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی دولتی و عمومی و عمران شهری به عنوان یکی از سازمان های وابسته به وزارت راه و شهرسازی فعالیت می کند.

سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی در سال 1372 پس از تصویب اصلاح ساختار و منطقی نمودن تشکیلات وزارت مسکن و شهرسازی سابق و حذف تشکیلات غیر ضروری به عنوان یکی از سازمان های وابسته به این وزارتخانه شروع به کار کرد.

سیام(1)1429**1336
کد N387830