با مصوبه دولت

ماموریت جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد

دولت

این مصوبه جایگزین مصوبه دولت قبلی شد که بر اساس آن وزارت علوم مجاز بود سالیانه مبلغ دویست هزار دلار از محل اعتبارات مصوب مربوط، به عنوان کمک به مرکز مذکور پرداخت نماید که در مصوبه اخیر با پرداخت معادل ریالی این مبلغ موافقت شده است.

با تصمیم هیأت دولت وزارت علوم ماموریت یافت در خصوص میزبانی مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد وزارت علوم تحقیقات و فناوری بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند نسبت به میزبانی منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه یاد شده اقدام و سالیانه معادل ریالی مبلغ دویست هزار دلار از محل اعتبارات مصوب مربوط، به عنوان کمک به مرکز مذکور پرداخت کند.

این مصوبه جایگزین مصوبه دولت قبلی شد که بر اساس آن وزارت علوم مجاز بود سالیانه مبلغ دویست هزار دلار از محل اعتبارات مصوب مربوط، به عنوان کمک به مرکز مذکور پرداخت نماید که در مصوبه اخیر با پرداخت معادل ریالی این مبلغ موافقت شده است.

این مصوبه در تاریخ 11/4/1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری در سال 2008 با انعقاد یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقیانوس هند و با هدف ارتقاء سطح فناوری‌های نو و تبادل دانش و تجربیات بین کشورهای عضو ایجاد و در تهران تاسیس شد.

کد N387828