تحولات انتخاباتی افغانستان/

تظاهرات معترضان در کابل همزمان با سفر کری/ مطالبات جدید تیم انتخاباتی عبدالله

آسیا اقیانوسیه

تظاهرات معترضان در کابل همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان و مطالبات جدید تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله از جمله تحولات انتخاباتی این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغانستان گزارش دادند که معترضان با برپایی تظاهراتی در کابل تاکید کردند جامعه جهانی باید برای جلوگیری از تنش های انتخاباتی دخالت کرده زیرا حکومت و کمیسیون های انتخاباتی مسبب مشکلات مردم هستند.

بر این اساس مشخص نشدن سرنوشت افغانستان پس از دو ماه و وضعیت موجود در کشور سبب شد تا شماری از فعالان مدنی همزمان با سفر جان کری وزیر دفاع آمریکا در کابل دست به اعتراض بزنند و از جامعه جهانی بخواهند تا برای پایان دادن به بحران انتخابات وارد عمل شوند.

خبر دیگر اینکه تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله ضمن رد بازشماری 8 هزار محل رای دهی خواستار شمارش آرای 11 هزار محل رای دهی تحت نظارت جامعه جهانی شد.

تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله همچنین خواستار برکناری ستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی به دلیل بی کفایتی شدند.

این در حالی است که سازمان ملل متحد تنها بررسی هشت هزار محل رای دهی را مورد قبول می داند.