کاریکاتور روز/

وقتی فلسطینیها به دست اعراب کشته می‌شوند!