با اصلاح معاون اول رییس جمهور؛

اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی اصلاح شد

اصلاح مواد 12 و 16 اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و پیگیری های معاونت امور دولت و مسئول هماهنگی امور استان ها به تصویب هیأت وزیران رسید.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور هیئت مدیره سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی از پنج عضو شامل یک نفر رئیس و دو نفر عضو موظف و دو نفر عضو غیرموظف تشکیل و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء (حداقل سه رأی موافق) معتبر است.

هیات وزیران در جلسه 3 /2/ 1393 به پیشنهاد شماره 02 /100 /70438 مورخ 18 /12/ 1392 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در مورد اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب1377 تصویب کرد:

براساس ابلاغ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور مواد (12) و (16) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی ( شرکت مادرتخصصی) موضوع تصویب‌نامه شماره 30763/ت31054ه مورخ 18 /6/ 83 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 12 هیئت مدیره سازمان از پنج عضو (یک نفر رئیس و دو نفر عضو موظف و دو نفر عضو غیرموظف) تشکیل می‌شود. رئیس هیئت مدیره به‌وسیله اعضای هیئت مدیره تعیین می‌شود. اعضای هیئت مدیره علاوه بر وظایف اصلی، سرپرستی قسمتی از امور سازمان را به تشخیص رئیس هیئت مدیره به عهده خواهند داشت.

ماده 16 جلسات هیئت مدیره با حضور رئیس هیئت مدیره و حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء (حداقل سه رأی موافق) معتبر است و تصمیمات آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه می‌رسد.

این متن به موجب نامه شماره93 /102/ 1298 مورخ 7 /4/ 93 شورای نگهبان تأیید شده است.

سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، بزرگترین سازمان تخصصی در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی در کشوراست که به منظور تمرکزسیاست گذاری، مدیریت و هماهنگی توسعه وبهینه سازی، افزایش کیفیت،کاهش زمان اجرا و قیمت تمام شده برای تهیه و اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی دولتی و عمومی و عمران شهری به عنوان یکی از سازمان های وابسته به وزارت راه و شهرسازی فعالیت می کند.

سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی در سال 1372 پس از تصویب اصلاح ساختار و منطقی نمودن تشکیلات وزارت مسکن و شهرسازی سابق و حذف تشکیلات غیر ضروری به عنوان یکی از سازمان های وابسته به این وزارتخانه شروع به کار کرد.

انتهای پیام

کد N387658