گزارش تصویری/

اجابت دعای شهادت جوان 19 ساله فلسطینی پس از یک ساعت