دستور ویژه رییس جمهور به ظریف درخصوص کمک به غزه

دولت

رییس جمهوری كشورمان روز جمعه طی تماس تلفنی با ظریف وزیرامورخارجه که در وین حضور دارد ، از وی خواست تا كلیه امكانات جنبش عدم تعهد برای محكومیت و مقابله با جنایات صهیونیست ها درحمله نظامی بیرحمانه به نوارغزه بكارگرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، علاوه بر تماس های تلفنی رییس جمهور با برخی روسای كشورهای موسس و تاثیرگذارجنبش غیرمتعهدها و رییس اتحادیه عرب وسایركشورهای منطقه، رییس جمهوری كشورمان روز جمعه طی تماس تلفنی با ظریف وزیرامورخارجه که در وین حضور دارد ، از وی خواست تا كلیه امكانات جنبش عدم تعهد برای محكومیت و مقابله با جنایات صهیونیست ها درحمله نظامی بیرحمانه به نوارغزه بكارگرفته شود.

حسن روحانی با بیان ضرورت رسیدگی به وضعیت مردم درنوارغزه بویژه امداد رسانی به مجروحان ، خانواده شهدا وكمك به افراد آواره در اثر تهاجم بیرحمانه رژیم صهیونیستی، به عنوان رییس جنبش عدم تعهد خواستار اقدامات لازم و فوری اعضای این جنبش دركنار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای خاتمه كشتار و خونریزی مردم بیگناه فلسطین شد.

رییس جمهوری كشورمان از وزیرخارجه خواست تمامی توان غیرمتعهدها برای خاتمه فوری درگیری، ارسال كمك های انساندوستانه به مردم بیگناه فلسطین، امداد و رسیدگی به مجروحان، ارسال دارو و موادغذایی، و سایر اقدامات لازم بكارگرفته شده و زمینه برای اقدامات فوری شورای امنیت سازمان ملل دراین رابطه فراهم آید.