حماس، اظهارات محمود عباس را توهین به شهدا خواند

واحد مرکزی خبر نوشت:

شبکه تلویزیونی الاقصی گزارش داد سخنگوی جنبش حماس اعلام کرده است که سخنان محمود عباس علیه مقاومت بود. سامی ابوزهری گفت: اینکه محمود عباس مقاومت را "تجارت جنگ" نامیده است توهین به خون شهدا است و در راستای خدمت به مواضع خصمانه علیه ملت ما و مقاومت است.
ابوزهری تاکید کرد: حماس شروط خود را تحمیل کرده و به هیچ موضع سخیفی توجه نخواهد کرد.

5252

کد N386556