نجفقلی حبیبی:اطاعت رقبای اصولگرایان از رهبری بیشتر از خود آنهاست

اعتماد نوشت:


نجفقلي حبيبي، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها با اشاره به تاكيد رهبري بر پرهيز از مچ‌گيري از دولت گفت: عده‌يي كه در هشت سال گذشته از فرصت‌هاي نابرابر و منافع زيادي برخوردار بودند، مواضع رهبري را تعبير و تفسير كرده و واقعيت آن را بيان نكرده و از مواضع خود كوتاه نمي‌آيند.

حبيبي اطاعت رقباي اصولگرايان از رهبري را بيش از اصولگرايان دانست و ادامه داد: اصولگرايان ادعا دارند كه برخلاف رقباي خود از رهبري اطاعت مي‌كنند ولي اطاعت رقباي آنها از رهبري بسيار بيشتر از آنهاست. اين فعال سياسي همچنين افزود: اين اولين باري نيست كه رهبري از دولت حمايت كرده است، اما هيچگاه جرياني كه به تخريب دولت روي آورده رفتارهاي خود را متوقف نكرده و به اين شكل مشكلات زيادي را براي دولت به وجود آورده است.

17302

کد N386518