روزنامه مردمسالاری:خاتمی در8سال گذشته هم ممنوع التصویر بود/چرا احمدی نژاد را ممنوع التصویر نمی کنید؟

محمود احمدی‌ نژاد, سید محمد خاتمی

نکته‌اي که بايد به اين قبيل نماينده‌ها ياد آور شد اين است که مگر خاتمي در 8 سال گذشته ممنوع‌الخروج، ممنوع‌التصوير و ممنوع‌البيان نبوده است؟

روزنامه مردمسالاری با اشاره به درخواست عده ای از نمایندگان برای ممنوع التصویر و ممنوع البیان شدن سیدمحمد خاتمی نوشت:


نکته‌اي که بايد به اين قبيل نماينده‌ها ياد آور شد اين است که مگر خاتمي در 8 سال گذشته ممنوع‌الخروج، ممنوع‌التصوير و ممنوع‌البيان نبوده است ؟ مگر جز اين بود که سيد جليل‌القدر و فرزند مرحوم آيت‌الله سيد‌روح‌الله خاتمي محبوب‌تر وعزيزتر شد؟ چرا براي ادامه سياست‌هاي اشتباه و هزينه‌آفرين براي نظام اين همه اصرار و پافشاري مي‌ورزيد؟! بايد به اين دسته از نماينگان که به ضرس قاطع مي‌توان گفت در انتخابات مجلس دهم مورد قضاوت مردم قرار گرفته و بليط ورود مجدد به ساختمان هرمي شکل بهارستان توسط مردم را دريافت نخواهند کرد، اين نکته را ياد آوري کرد که اگر بنا باشد روساي دولت‌هاي ‌قبلي مورد طرد و حذف قرار بگيرند اولويت اول با رئيس‌جمهور مورد حمايت همه جانبه آنان و معجزه هزاره سوم است که هنوز يک سالي نيست از پاستور خداحافظي کرده و دولت جديد هنوز که هنوز است با وجود سپري شدن قريب به يک سال از به دست گرفتن مديريت اجرايي کشور مشغول اصلاح کردن خرابکاري‌هاي آن دوره است .دولتي که کسي به ياد ندارد اين 9 نماينده ‌عضو جبهه پايداري تذکر دهنده به وزير دادگستري، قلمي يا قدمي در انتقاد يا تصحيح سياست‌ها و سوءمديريت‌هاي آن نگاشته يا برداشته باشند‌. آوازه‌ سيد‌محمد خاتمي مرد محبوب اصلاحات،سيد خندان سپهر سياست ايران ‌،‌رئيس‌جمهور پاکدست دوران طلايي ايران زمين نه ممنوع شدني است و نه فراموش شدني .اين نام نيک در تاريخ ايران معاصر ثبت و ضبط شده است .آيا نام نمايندگاني که خواهان ممنوع‌البيان شدن خاتمي شده‌اند هم در تاريخ به نيکي ذکر خواهد شد؟
کد N386516