نقوی حسینی در گفت و گو با ایلنا:| 184749

عامل فاصله طرفین از یكدیگر در مذاكرات هسته ای زیاده خواهی غربی ها است

مجلس

دراین شرایط حساس که دولت در عرصه خارجی واقعا در حال یک نبرد است باید از دولت حمایت کنیم لذا ضمن اینکه ما نقد را لازم می‌دانیم اما باید توجه داشته باشیم که نقد در چارچوب درست خود و به صورت منصفانه و مودبانه مطرح شود.

سخنگوی كمیسیون امنیت ملی گفت: زیاده خواهی غربی ها باعث افزایش فاصله طرفین مذاكره كننده با تیم مذاكره كننده ایران شده است.
سیدحسین نقوی حسینی درگفتگو با خبرنگار ایلنا در ارزیابی مذاکرات هسته‌ ای ایران اظهار داشت: موارد اختلافی بین ایران و زیاده‌خواهی های غربی ها به ویژه آمریکاییها شامل چند مورد اصلی است که به جهت همان زیاده طلبی آمریکایی ها فاصله آنها با ما زیاد شده چرا که این موارد اختلافی خطوط قرمز ما درحوزه فناوری هسته‌ای محسوب می شود لذا ما نمی توانیم از آنها عدول کنیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با یادآوری اینکه غربی‌ها ابتدا در پی این بودند که محل فعالیت صنعت هسته‌ای ما را از صحنه پاک کنند، افزود: با مقاومت و مذاکراتی که صورت گرفت در حال حاضر ما موفق شدیم حقوق مسلم کشورمان را حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه ما توانستیم حق هسته‌ای بودن خود را حفظ کنیم اما درکیفیت وکمیت این حقوق هنوز اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد بنابراین لازم است که غربی‌ها از توهمات و خواب وخیال هایی که در سر دارند عدول کنند زیرا ملت ما برای رفع نیاز انرژی هسته‌ای خود هرگز از مواضع و چارچوب اصلی خود عدول نخواهد کرد.
نقوی‌حسینی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه ایران مبنی بر غالب بودن موارد داخل پرانتزی بر متن اصلی در متن توافق‌نامه خاطر نشان کرد: بنا بر این گذاشته شده که در توافق‌نامه مواردی که مورد اتفاق نظر طرفین است در متن بیاید و مواردی که درخصوص آنها اختلاف نظر وجود دارد داخل پرانتز قرار گیرد. براین اساس چون در موارد اصلی و کلیدی مذاکرات با 1+5 به ویژه آمریکایی ها اختلاف نظرهایی وجود دارد لذا توافق‌نامه بیشتر از این که دارای متن باشد دارای پرانتز است.
نماینده مردم ورامین همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، تاکید کرد: دراین شرایط حساس که دولت در عرصه خارجی واقعا در حال یک نبرد است باید از دولت حمایت کنیم لذا ضمن اینکه ما نقد را لازم می‌دانیم اما باید توجه داشته باشیم که نقد در چارچوب درست خود و به صورت منصفانه و مودبانه مطرحشود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: ما گاهی اوقات شاهد نقد هایی هستیم که متاسفانه اهانت آمیز است واتفاقا در تیتر روزنامه‌ها نیز قرار می‌گیرد که این توهین ها به هیچ عنوان در شان و تراز نظام جمهوری اسلامی نیست و از سویی برخی از این نقدها هم حتما لازم نیست که به تریبون‌های عمومی کشیده شود و تبدیل به یک جدل گردد.

کد N386450