گیتارنوازی آقای وزیر

جان کری، وزیر خارجه آمریکا در سفرش به چین در جمع برخی از اهالی موسیقی برای دقایقی گیتار نواخت.

گیتارنوازی آقای وزیرجان کری، وزیر خارجه آمریکا در سفرش به چین در جمع برخی از اهالی موسیقی برای دقایقی گیتار نواخت.

 

 

 

منبع: رویترز

5252

کد N386382