نگرانی سازمان ملل از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در حمله صهیونیستها به غزه

آفریقا و خاورمیانه

"ناوی پیلای" کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل در مورد پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بین المللی مبنی بر هدف قرار نگرفتن غیرنظامیان در حمله به نوار غزه ابراز تردید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقام ارشد نهاد ناظر حقوق بشر سازمان ملل در مورد هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه ابراز نگرانی کرد. "ناوی پیلای" کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل گفت در مورد این که ارتش اسرائیل در حملات خود به غزه قوانین بین المللی مبنی بر عدم هدف قرار دادن غیرنظامیان را رعایت می کند، تردید وجود دارد.

وی گفت طبق قوانین بین المللی رژیم صهیونیستی باید تمام جوانب را برای اطمینان از این نکته که حملات نظامی متوجه اهداف و افراد غیرنظامی نمی شود مورد توجه قرار دهد. پیلای با اشاره به گزارش های منتشر شده از جنایات صهیونیستها طی روزهای اخیر تاکید کرد: ما گزارش های نگران کننده ای دریافت کرده ایم که نشان می دهد بسیاری از اهداف این حملات غیرنظامیان به ویژه کودکان و خانه های مسکونی بوده است.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل یادآور شد این گزارشات نگرانی های بین المللی را در این مورد که رژیم صهیونیستی قوانین بین المللی را در جریان حمله نظامی به نوار غزه نقض می کند، افزایش داده است.