دستور کارهفته آینده مجلس شورای اسلامی/

مجلس طرح فعالیت احزاب را پی می‌گیرد/ سوال از نعمت زاده در صحن علنی مجلس

مجلس

دستور جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو اعلام شد که بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به سؤال حسن کامران نماینده اصفهان در صحن علنی حاضر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه،‌ سه شنبه و چهارشنبه هفته پیش رو بدین شرح است:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی.

 -گزارش کمیسیون اقتصادی درباره  لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکائی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه.

 -گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب.

-گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال.

 -گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی.

-گزارش شوردوم کمیسیون انرژی درباره طرح حمایت از صنعت برق کشور.

-گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار.

-گزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده.

-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

-گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درباره لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح.

-بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث        .

-گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی.

-گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

-گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

-گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن.

-گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور.

-سؤال  حسن کامران نماینده اصفهان از وزیر صنعت، معدن و تجارت.