اسکناس اقلیم کردستان عراق با نام "جمهوری کردستان"+عکس

کد N385443