انتقاد شدید حزب الله از سکوت رژیمهای عربی در برابر جنایات صهیونیستها

آفریقا و خاورمیانه

جنبش حزب الله لبنان با شرم آور خواندن سکوت جامعه بین المللی و رژیمهای عربی، تجاوزات صهیونیستها به غزه را تکمیل کننده جنگ مستمر آنها علیه مردم فلسطین توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله در بیانیه ای در واکنش به جنگ افروزی جدید رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین اعلام کرد : تجاوز اسرائیل به غزه تکمیل کننده جنگ مستمر صهیونیستها علیه مردم فلسطین است.

حزب الله لبنان تاکید کرد تجاوز اسرائیل بیانگر روح جنایتکارانه دشمن در راستای خدمت به طرحهای شوم شهرک سازی است.

در بیانیه حزب الله آمده است شرم آور است که این همه جنایات و کشتار در سایه سکوت جامعه بین المللی و سکوت بسیار دردآور و شرم آور رژیمهای عربی صورت می گیرد.

جنبش حزب الله در بیانیه خود آورده است به شدت جنایات دشمن صهیونیستی در غزه را محکوم می کنیم و به تمام گروههای مقاومت فلسطین درود می فرستیم.

در بیانیه حزب الله آمده است به ملت فلسطین به خاطر شجاعت و ایستادگی و تکیه آنها بر گزینه مقاومت به عنوان شیوه ای برای پاسخ دادن به تجاوزات درود می فرستیم.