بولیوی خواستار استرداد رئیس جمهوری سابق خود از امریکا شد

امریکا,استرداد

تهران - ایرنا - بولیوی روز پنجشنبه خواستار استرداد ˈ گونزالو سانچز ˈ رئیس جمهوری سابق این کشور از امریکا به جرم نقض حقوق بشر در دوران زمامداریش شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لاپاز، امریکا پیش از این درخواست های قبلی بولیوی را برای استرداد سانچز که درسال 2003 دراواسط دومین دوره ریاست جمهوری خود دربحبوحه اعتراضات خشونت آمیز وناآرامی های اجتماعی فزاینده استعفا داد، رد کرده بود.

دولت چپ گرای بولیوی ˈ سانچز ده لوزادا ˈ ودو وزیر وی را مسبب مرگ بیش از60نفر در جریان سرکوب خشونت امیز اعتراضاتی علیه طرح دولت برای صدور گاز طبیعی می دانند.

ˈ ساندرا گوتیرز ˈ وزیر دادگستری بولیوی درخواست استرداد تازه ای علیه سانچز به وزارت خارجه امریکا داد.

دراین درخواست همچنین استرداد ˈخورگه بریندوآگ ˈ وزیرنفت سابق وˈ کارلوس برزین ˈ وزیر دفاع سابق بولیوی مطرح گردیده است .

گوتیرز گفت : ˈ این فراریان ازعدالت باید به بولیوی بازگردانده شوند چرا که آنها باید در قبال کشتار سال 2003 پاسخگو باشند وآنها باید دردادگاه هایمان محاکمه شوند چرا که ما همگی خواستار اجرای عدالت در این مورد هستیم . ˈ

رئیس جمهوری سابق بولیوی همچنین دریک دادگاه فلوریدا ازسوی بستگان کشته شدگان خشونت های سال 2003 تحت پیگرد قرار دارد.

مترجمام 1403/1859
کد N385245