امریکا کاردار بحرین در واشنگتن را احضار کرد

بحرین,دیپلمات

تهران ، ایرنا - وزارت امورخارجه امریکا روز پنجشنبه از احضار کاردار سفارت بحرین در واشنگتن برای اعتراض رسمی نسبت به اخراج ˈ تام مالینوسکی ˈدیپلمات ارشد امریکایی از منامه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن ، ˈ جن ساکی ˈ سخنگوی وزارت خارجه امریکا در بیانیه ای گفت :ˈ ما انتظار داریم دولت بحرین به اقداماتی متناسب با روابط قوی دو جانبه ما دست بزند.

ˈما همچنین از تمام طرفها انتظار داریم نسبت به فرآیند مصالحه که در کانون تعامل سیاسی ما قرار دارد ، تعهد مجدد خود را نشان دهند. ˈ

ساکی پیش از اعلام خبر احضار کاردار بحرین در روز سه شنبه گفته بود که امریکا در حال بررسی نحوه پاسخگویی به این اخراج است ولی از ذکر جزئیات خودداری کرده بود.

بحرین این دیپلمات ارشد امریکا را پس از ملاقات با رهبر جناح مخالف رژیم آل خلیفه به دخالت آشکار در امور داخلی کشور متهم کرده و حکم اخراج وی را صادر کرد.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N385235