اسپانیایی ها تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند

اسپانیا,غزه

مادرید- ایرنا- صدها تن از مردم مادرید پایتخت اسپانیا، با تجمع در میدان ˈکایائوˈ این شهر به جنایات روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در فلسطین و خصوصا غزه تحت محاصره ، که تاکنون به شهادت بیش از 70 تن از مردم آن انجامیده است، اعتراض کردند .

به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه ˈپوبلیکوˈ مادریدی ها در حالی امروز پنجشنبه، در مرکز شهر تجمع کردند که این روز همچنین با دهمین سالروز حکم دیوان عدالت بین المللی به غیرقانونی اعلام کردن دیوار حائل غزه توسط رژیم صهیونیستی، مصادف است .

معترضان با فریادهای ˈاز غزه خون می بارد و جهان می نگردˈ، ˈدولت صهیونیستی دولت تروریستیˈ، ˈاین جنگ نیست بلکه نسل کشی استˈ و ˈزنده باد مبارزه ملت فلسطینˈ ، خواستار تخریب دیوار حائل غزه شدند .

در این تظاهرات تعدادی جعبه های کارتنی بطور نمادین برای اعتراض به دیوار حائل غزه در کنار هم قرار داده شده بود.

ˈهکتور گرادˈ عضو یکی از انجمن های شبکه بین المللی یهودیان ضد صهیونیسم شرکت کننده در این تجمع، از این دیوار به عنوان ˈدیوار شرمˈ یاد کرد و گفت: این دیوار باید تخریب شود و اسراییل هنوز چنین کاری را نکرده است .

وی ادامه داد: غزه، جایی که نزدیک به یک و نیم میلیون نفر زندگی می کنند و سالهاست که با ساخته شدن این دیوار در محاصره قرار گرفته، بزرگترین زندان جهان است زیرا دیوار شرم فلسطینیان را از مدارسشان و از سرزمینشان جدا می کند و در نتیجه یک ملت را در انزوا قرار می دهد .

گراد تصریح کرد که هدف از این تظاهرات از یک سو اطلاع رسانی درباره اوضاع غزه و آگاه کردن جهانیان راجع به آن و از سوی دیگر درخواست انجام اقدامات قاطعتری در این مورد توسط دولت اسپانیا است.

وی گفت: اسراییل به عنوان یک متحد وابسته به اتحادیه اروپا، حقوق بشر را رعایت نمی کند .

تظاهرکنندگان همچنین با خواندن یک بیانیه، گفتند پس از گذشت 10 سال خواهان اجرای حکم تاریخی تخریب دیوار هستند و همچنین به این امر که دولت رژیم صهیونیستی ˈمسوولیت خود را در کشته شدن سه جوان یهودی نمی پذیردˈ، اعتراض کردند.

معترضان در پایان به احترام شهدای غزه یک دقیقه سکوت کردند و سپس دیوار نمادینی را که با جعبه های کارتن ساخته بودند، با شعار ˈدیوار سکوت و مصونیت اسراییل را بشکنیمˈ و ˈعلیه آپارتاید هستیمˈ، تخریب کردند .

اروپام **1234**1479
کد N385149