طالبان مامور حنثی سازی مین در افغانستان را به گلوله بست

آسیا اقیانوسیه

شبه نظامیان طالبان افغانستان شماری از ماموران یک شرکت خاری خنثی سازی مین را به گلوله بستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شبه نظامیان طالبان شش نفر از افرادی را که برای یک شرکت خنثی سازی مین در غرب افغانستان کار می کردند را به گلوله بستند.
عبدالرئوف احمدی سخنگوی پلیس در استان هرات در این خصوص گفت: طالبان شش مامور خنثی سازی مین را که برای شرکت هالو تراست کار می کردند را کشتند و سه نفر دیگر را نیز ربودند.
احمدی گفت: «ماموران خنثی سازی مین کار خود را از صبح زود و بدون هماهنگی با پلیس آغاز کرده بودند».
وی افزود پلیس عملیاتی را برای یافتن شبه نظامیان و نجات ماموران آغاز کرده است.