تصاویر رویترز از وضعیت درمانگاه‌های غزه در پی حملات اسرائیل

شمار شهدای حملات گسترده هوایی و دریایی اسرائیل به غزه به ۸۲ نفر و شمار زخمی ها به بیش از ۵۶۰ نفر رسیده است این تصاویر وضعیت درمانگاه های غزه را نشان می دهد که از نظر می گذرانید.

تصاویر رویترز از وضعیت درمانگاه‌های غزه در پی حملات اسرائیلشمار شهدای حملات گسترده هوایی و دریایی اسرائیل به غزه به ۸۲ نفر و شمار زخمی ها به بیش از ۵۶۰ نفر رسیده است این تصاویر وضعیت درمانگاه های غزه را نشان می دهد که از نظر می گذرانید.

 

 

52261

کد N384916