ارتش پاکستان کنترل وزیرستان شمالی را به دست گرفت

آسیا اقیانوسیه

ارتش پاکستان توانست بعد از یک عملیات گسترده که از ماه پیش آغاز شده است کنترل 80 درصد میرانشاه مرکز استان وزیرستان شمالی را در دست گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، ارتش پاکستان توانسته است بعد از گذشت یک ماه از آغاز عملیات علیه شبه نظامیان کنترل هشتاد درصد از میرانشاه مرکز استان دور افتاده و قبایلی وزیرستان شمالی را در دست بگیرد.

ژنرال ظفر الله خان فرمانده اتش پاکستان در وزیرستان شمالی گفت: پیش از این میرانشاه تا حد زیادی تحت کنترل طالبان قرار داشت و شبه نظامیان از این شهر به عنوان پایگاهی برای ساخت بمب و طراحی حملات استفاده می کردند

بطوریکه وزیرستان شمالی تبدیل به کانون فعالیت و پناهگاهی برای تروریست ها شده بود.

وی گفت: ارتش توانسته است با عملیات خود هشتاد درصد از میران شاه و مناطق اطراف آن را پاکسازی کرده است.