اعتصاب میلیونی انگلیسی ها در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت

آمریکا اروپا

امروز بیش از یک میلیون نفر از کارکنان بخش های عمومی انگلیس در اعتراض به سیاست های دولت در سرتاسر این کشوراعتصاب می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، امروز پنجشنبه، بیش از یک میلیون نفر از کارکنان بخش های عمومی انگلستان در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت دیوید کامرون در سرتاسر این کشور اعتصاب خواهند کرد.

در این اعتصاب  آتش نشانان، کارمندان شوراها ، معلمان و ... در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت دیوید کامرون دست از کار خواهند کشید.

اتحادیه کارگری تی‌یو‌سی انگلیس در این خصوص اعلام داشته است که حقوق کارکنان دولتی از هزینه‌های زندگی عقب‌تر مانده و باید دولت اقدام به افزایش آن کند.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در واکنش به این اعتراض و اعتصاب ضمن تهدید کرده که قوانینی برای محدود کردن چنین اعتراض‌هایی را به تصویب برساند.