نعمت زاده و زنگنه به كمیسیون اقتصادی می‌روند

مجلس

روز چهارشنبه نیز جلسه هیأت رئیسه كمیسیون برای بررسی تحولات اقتصادی جاری در كشور و طرحها و لوایح موجود در كمیسیون تشكیل جلسه می‌دهد.

دعوت از نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به سؤال میركاظمی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ودعوت از زنگنه وزیر نفت جهت پاسخگویی به سؤال آصفری نماینده اراك یكی از برنامه‌های كمیسیون اقتصادی در هفته آینده است.


به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون اقتصادی روز یكشنبه ضمن نشست با مسؤولین درخصوص مسائل اقتصادی كشور پیرامون اقتصاد مقاومتی با حضور آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شور دوم طرح الحاق جزیره هرمز به محدوده آزاد قشم را مورد بررسی قرار می دهد.
همچنین روز دوشنبه نیز بررسی مسائل و مشكلات درخصوص واگذاری معادن سنگ‌آهن چغارت و سه‌چاهون با حضور مسؤولین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان خصوصی‌سازی كه توسط یكی از نمایندگان به‌صورت سؤال مطرح شده بود در دستور كار اعضای این كمیسیون قرار دارد.
دعوت از نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به سؤال میركاظمی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ودعوت از زنگنه وزیر نفت جهت پاسخگویی به سؤال آصفری نماینده اراك از دیگر برنامه این كمیسیون در هفته آینده است.
اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در هفته اینده به ادامه بررسی مشكلات كارآفرینان با حضور اعضاء هیأت كارآفرینان و دیگر مسؤولین ذی‌ربط خواهند پرداخت.
روز چهارشنبه نیز جلسه هیأت رئیسه كمیسیون برای بررسی تحولات اقتصادی جاری در كشور و طرحها و لوایح موجود در كمیسیون تشكیل جلسه می‌دهد.
علاوه بر این كارگروه سیاست‌های پولی و بانكی این كمیسیون روز یكشنبه به بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- اصلاحی مصوب ادامه می‌دهد.
ادامه بررسی طرح‌های دائمی‌شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اصلاحی مصوب از دیگر برنامه هایی است كه برای هفته اینده در دستور كمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.

کد N384816