مصباحی‌مقدم در جمع خبرنگاران:

دولت مکلف است کسانی که نیازمند نیستند را از دریافت یارانه حذف کند

سیاست داخلی

شنیده‌ام که می‌خواهند این تصمیم اجرا کنند. دولت مکلف است تصمیم مذکور را از این ماه اجراکند و اگر اجرا نکند از قانون تخلف کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها و حذف غیرنیازمندان از دریافت یارانه گفت: شنیده‌ام که می‌خواهند این تصمیم اجرا کنند. دولت مکلف است تصمیم مذکور را از این ماه اجراکند و اگر اجرا نکند از قانون تخلف کرده است.

به گزارش ایلنا،حجت‌الاسلام مصباحی مقدم در جمع خبرنگاران درباره‌ی این که آیا یارانه باید به غیر نیازمندان نیز تعلق بگیرد یا خیر؟ گفت: دولت طبق قانون بودجه 93 باید فقط به خانوارهایی یارانه دهد که نیازمند بوده و تقاضا هم کرده باشند.

وی افزود:‌ نباید یارانه شامل غیر نیازمندان شود و از این جهت دولت مکلف است کسانی که نیازمند نیستند را حذف کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت این کار را انجام خواهد داد یا خیر، افزود: من شنیده‌ام که می‌خواهند این تصمیم اجرا کنند. دولت مکلف است تصمیم مذکور را از این ماه اجراکند و اگر اجرا نکند از قانون تخلف کرده است.

مصباحی مقدم درپاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا حضور وزیر اقتصاد در مجلس به خاطر این موضوع بوده است گفت: حضور وزیر اقتصاد در مجلس راجع به این مساله نبود بلکه برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان بود هرچند این موضوع در کمیسیون‌ها مورد بحث قرار گرفته است.

کد N384798