حزب حرکت ملی ترکیه خواستار استعفای اردوغان شد

آمریکا اروپا

حزب حرکت ملی ترکیه علت درخواست استعفای اردوغان از سمت نخست وزیری را ایجاد شرایط عادلانه برای برگزاری رقابت های انتخاباتی دانسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از NTV ، حزب حرکت ملی ترکیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواستار استعفای نخست وزیر ترکیه شد.

بنا بر این گزارش ، این درخواست روز گذشته از سوی کتای اوزترک نماینده ارزروم در مجلس ترکیه در شورای عالی انتخابات ترکیه ارائه شد.

این حزب علت درخواست استعفای اردوغان از سمت نخست وزیری را ایجاد شرایط عادلانه برای برگزاری رقابت های انتخاباتی دانسته است.

اوزترک در این خصوص گفت:‌ اردوغان در تبلیغات انتخاباتی از امکانات دولتی استفاده خواهد کرد امری که موجب ایجاد شرایط ناعادلانه در رقابت های انتخاباتی خواهد شد.