انتقاد شدید مشاور ارشد اسماعیل هنیه از سکوت سران عرب

اسرائیل,اسماعیل هنیه

تهران- ایرنا- ˈیوسف رزقهˈ مشاور اسماعیل هنیه، نخست وزیر مردمی فلسطین در انتقاد شدید از سکوت سران عرب در قبال تجاوزات این روزهای رژیم صهیونیستی گفت: غزه در مقابله با این تجاوز تنهاست.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین چهارشنبه شب در بخش فرانسوی خود افزود: این مقام فلسطینی تأکید کرد که کشورهای عربی هیچگونه واکنشی در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی اتخاذ نکرده اند.

وی اضافه کرد: رییس تشکیلات خودگردان فلسطنی نیز موضعگیری جدی در این باره اتخاذ نکرده است.

مشاور اسماعیل هنیه ضمن انتقاد شدید از سکوت سران کشورهای عربی، در عین حال گفت: البته برخی حکومت ها که در آنها زندگی سیاسی دمکراسی را به نوعی قرض گرفته اند، تنها در سطح رسانه ای تجاوزهای رژیم صهیونیستی را علیه مردم غزه محکوم کردند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به شایعاتی در باره نقش احتمالی مصر به عنوان میانجی برای آرام کردن اوضاع کنونی گفت: این شایعات کاملاً بی اساس است و هیچ کشور عرب و غیر عرب وارد موضوع نشده است.

رسانام**1502**1504
کد N384258