استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه شد

آفریقا و خاورمیانه

سازمان ملل متحد "استفان دیمیستورا" را به عنوان جانشین "اخضر ابراهیمی" نماینده ویژه خود در امور سوریه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، سازمان ملل از انتخاب "استفان دیمیستورا" به عنوان نماینده ویژه خود در امور سوریه خبر داد.

به این ترتیب با گذشته چند ماه از شکست مذاکرات ژنو 2 و کناره گیری "اخضر ابراهیمی" از نمایندگی ویژه سازمان ملل، نماینده جدید این سازمان معرفی می شود.