صربستان ، همکاری نظامی با تونس را گسترش می دهد

صربستان,تونس

بلگراد - ایرنا - وزیر دفاع صربستان روزچهارشنبه در دیدار با مجید حملائوئی سفیر تونس در بلگراد درباره ارتقاء ابعاد همکاری در تمامی زمینه های دفاعی از جمله گسترش همکاری های اقتصادی نظامی گفت و گو و تبادل نظر کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی وزارت دفاع صربستان، براتیسلاو گاشیچ و حملائوئی باتوجه به اینکه همکاری های دفاعی دو کشور عمدتا در همکاری اقتصادی نظامی است بر گسترش این همکاری ها در دیگر زمینه های دفاعی تاکید کردند.

وزیر دفاع صربستان در این نشست گفت که روابط سیاسی پایدار صربستان و تونس نشان دهنده یک مبنای خوب برای توسعه و حمایت از تمامی اشکال همکاری های دفاعی دو کشور است.

گاشیچ همچنین امکان تحصیلات عالیه کادر نظامی تونس در مؤسسات وزارت دفاع صربستان را زمینه ای برای گسترش همکاری های اقتصادی نظامی دو کشور توصیف کرد.

وی افزود که مراقبت های بهداشتی، پزشکی و درمانی نیروهای وزارت دفاع و ارتش تونس در آکادمی پزشکی نظامی صربستان نیز از دیگرامکانات بالقوه برای توسعه روابط دو کشور است.

وزیر دفاع صربستان به منظور ارتقای همکاری های دفاعی صربستان و تونس از هیات وزارت دفاع تونس برای سفر به صربستان تا پایان سال جاری دعوت کرد.

وی افزود این سفر موجب می شود تا طرفین مفاد توافق نامه همکاری در زمینه های دفاعی را هماهنگ و با برنامه تولیدی صنایع دفاعی و ظرفیت های مؤسسات آموزشی نظامی و پزشکی نظامی آشنا شوند.

وزیر دفاع صربستان در راستای گسترش همکاری های دفاعی این کشور با کشورهای خارجی در 17 تیرماه امسال با سفیر مصر در بلگراد درباره امضای توافق نامه بین دو کشور برای توسعه برنامه و همکاری های دو جانبه در زمینه های دفاعی دیدار و گفت و گو کرد.

اروپام**2061**1547
کد N384157