جلالی در جمع خبرنگاران:

آمریکا باید یک آسیب شناسی از مذاکرات گذشته داشته باشد/ فضا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات فراهم است

دولت

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه در مذاکرات هسته ای وین، توپ در زمین غربی ها است افزود: امروز فضا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات از سوی ایران فراهم است و امیدوارم آنها این زمینه را خراب نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در حاشیه مراسم ختم مادر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران درباره رفتار و عملکرد داعش گفت: آمریکا در مبارزه با تروریست صداقت ندارد و این پدیده شوم تروریسم را آمریکایی ها بازتولید کردند.

وی در مورد مذاکرات هسته وین شش نیز گفت: ما مواضع خود را به صورت روشن مطرح کردیم و توپ در زمین غربی ها است. آمریکا باید یک آسیب شناسی از مذاکرات گذشته داشته باشد.

جلالی افزود: امروز فضا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات از ناحیه ایران فراهم است و امید داریم آنها این زمینه را خراب نکنند.