یک روزنامه صهیونیستی مطرح کرد:

لیست اهداف مورد نظر رژیم صهیونیستی برای ترور

آفریقا و خاورمیانه

پس از تصویب ترور شخصیتهای حماس در کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی روزنامه عبری زبان معاریو با انتشار گزارشی تصاویر شش نفر از اهداف مورد نظر رژیم صهیونیستی را برای انجام ترور منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تصویب اتخاذ سیاست ترور رهبران حماس در کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی، روزنامه اسرائیلی معاریو ظهر امروز در قالب گزارشی تحت عنوان " بانک اهداف مورد نظر ترور" تصاویر شش نفر از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) و گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی این جنبش را که از اهداف اصلی رژیم صهیونیستی در انجام عملیات ترور هستند را منتشر کرد.

افرادی که  به عنوان اهداف رژیم صهونیستی جهت انجام ترور معرفی شده اند، "اسماعیل هنیه" نخست وزیر پیشین فلسطین، "روحی مشتهی" و "یحی السنوار" دو عضو دفتر سیاسی حماس، "محمد ضیف"، "رائد العطار" و "مروان عیسی"  فرمانده نظامی گردانهای قسام هستند که تصویر آنها ضمیمیه این گزارش شده است.

این منبع با اشاره به ترور "احمد الجعبری" فرمانده کل وقت گردانهای قسام در سال 2012 مدعی شد که رهبران کنونی حماس از بیم ترور به انجام اقدامات سری روی آورده اند.