شهادت شماری از غیرنظامیان سوری به دست تروریست ها

تروریست ها

تهران - ایرنا - 14 شهروند سوریه، از جمله چندین زن و کودک، سحرگاه روز چهارشنبه به دست تروریست ها در استان ˈحماءˈ به شهادت رسیدند.

خبرگزاری ˈفرانسهˈ به نقل از تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که تروریست ها سحرگاه امروز غیرنظامیان بی گناه از جمله زنان و کودکان را در روستای ˈخطابˈ واقع در استان حماء به شهادت رساندند.

این گزارش همچنین به نقل از ˈسازمان ناظر حقوق بشر در سوریهˈ که مقرش در انگلیس است ، شمار کشته شدگان را 7 زن و 7 مرد اعلام کرد.

سازمان مذکور که از تروریست های سوریه تحت عنوان ˈشورشیانˈ حمایت می کند، افزود، ساکنان روستای خطاب که عمدتا سنی مذهب هستند، به جرم حمایت از دولت بشار اسد اعدام شدند.

از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در مارس (اسفند/فروردین) 2011 ، بیش از 162 هزار نفر کشته شده اند.

خاورم**9156 * 1447**1010
کد N383800