آخرین تصاویر از غزه به روایت عکاس رویترز

کد N383781