سلیمی نمین در گفتگو با مهر:

روحانی خود را از دلسوزی اصولگرایان محروم نکند

احزاب و تشکلها

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه اگر تذکر رهبری مورد توجه دولت قرار بگیرد، دولت از لغزش های احتمالی مصون خواهد ماند گفت: امروز اصلاح طلبان در کنار دولت اهداف خود را دنبال می کند نه تقویت دولت را، تا اگر دولت تضعیف هم شد در نهایت بتوانند مستقل از روحانی در عرصه سیاسی موقعیت برتری پیدا کنند؛ لذا دولت خود را از دلسوزی های اصولگرایان محروم نکند.

سلیمی نمین در گفتگو با مهر با اشاره به اظهارات رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام در باب ضرورت رعایت شعار اعتدال، گفت: تعریف شاخص ها و معیارهای اعتدال در آغاز کار دولت امکان پذیر بود اما در شرایط کنونی دیگر دولت نمی تواند تعریفی از اعتدال ارائه دهد ؛ چراکه مسلما دولت با مشکلات و مسائل جاری درگیری گسترده پیدا کرده  و امکان اینکه به تبیین خط مشی خود بپردازد نخواهد داشت.

این کارشناس مسائل سیاسی ، افزود: گفت: بدلیل عوامل و مشکلاتی که در اطراف دولت وجود دارد ، در واقع دولت عمل زده می شود تا اینکه بر اساس یک مشی دقیقی پیش رود.

وی  با بیان اینکه  اصلاح طلبان با پیچیدگی در کنار دولت حضور دارند، تصریح کرد: امروز یک جریان سیاسی بسیار پیچیده در کنار دولت وجود دارد ، علی رقم اینکه نسبت به روحانی مواضع پررنگی دارد اما پیچیدگی آنان در این است که راه خود را در کنار دولت روحانی پیش برده و اهداف خود را دنبال می کند نه تقویت دولت را،  تا اگر دولت تضعیف هم شد در نهایت بتوانند مستقل از روحانی در عرصه سیاسی موقعیت برتری پیدا کنند.

سلیمی نمین همچنین در خصوص نوع رابطه دولت یازدهم با اصولگرایان نیز گفت: موضع گیری جریان اصولگرا بعضا موجب موضع گیری علنی روحانی و تقابل آشکار میان دولت و جریان اصولگرایی شده و این تقابل ها به موضع تند هم رسیده است که قطعا نتیجه خوبی نخواهد داشت؛ لذا روحانی باید بتواند از نیروهای دلسوز جریان اصولگرا بهره بگیرد و خود را از دلسوزی های یک جریان اساسی در درون انقلاب محروم نکند؛ البته شاید برخی از آنها برخوردشان پشتوانه منطقی نداشته باشد اما نباید آنرا به کل جریان اصولگرایی تعمیم داد.

وی اظهارداشت: روحانی اگر مشی خود را تبیین و چگونگی نیل به آنرا کاملا شفاف بیان می کرد  طبیعتا  راحت تر می توانستیم در مقام نقد و بررسی شعار اعتدال برآییم، اما امروز برای این نقد و بررسی دو راه بیشتر نداریم و باید شاخص های اعتدال را در  برخورد دولت با معتدلین از یک سو و اجرا از سوی دیگر جستجو کنیم.

این کارشناس مسائل سیاسی ، تاکید کرد: بعضا نه در مقام اجرا و نه در مقام برخورد دولت با معتدلین دلسوز اعتدال را نمی بینیم  و این مطلب حقیقتا در دراز مدت دولت را از مسیر اعتدال خارج می کند.

وی بیان داشت: حتی اگر این باور را داشته باشیم که  دولت ذهنیت قوی از اعتدال دارد و کاملا در ذهن خود  بطور شفاف می داند  که چگونه می تواند اعتدال را جاری و ساری کند، اما با عدم اعتدال در اجرا و برخورد با منتقدین دلسوز موجب برهم خوردن اعتدال می شود؛ بطور مثال به تدریج ارتباط دولت با یک جریان دلسوز کمرنگ می شود و خود این موضوع عدم اعتدال را رقم می زند.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه  مطلبی که رهبری گوشزد کردند به این عدم توازن و اعتدال بر می گردد، گفت: ما این عدم توازن را روز به روز  بیشتر می بینیم.

وی تصریح کرد: امروز  شاهدیم که دولت حتی از شخصیت هایی مانند توکلی نمی تواند استفاده کند و از دلسوزی آنها بهره ببرد تا جائیکه توکلی مجبور است مطلب خود را به مراجع نظارتی ببرد در حالیکه روحانی می توانست سخن او را بشوند و او را بدلیل آنکه نظارت منصفانه بر کابینه اش دارد تشویق کند، در حالیکه اینگونه نشد.

سلیمی نمین، در پایان خاطرنشان کرد: طبیعتا این تذکر رهبری اگر مورد توجه دولت قرار بگیرد دولت از لغزش های احتمالی مصون خواهد ماند.

به گزارش مهر، رهبر انقلاب در دیدار شب گذشته با مسئولان و کارگزاران نظام، اظهارداشتند: اعتدال شعار بسیار خوب و مورد تائید ماست ، زیرا افراط همواره محکوم است.

حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند: مراقب باشد برخی در صحنه سیاسی کشور، با شعار اعتدال ، جریان های مومن را کنار نزنند؛ چراکه همین جریان  مومن است که در مواقع خطر زودتر از از همه سینه سپر می کند و دولت را بطور واقعی کمک می کند.

ایشان تاکید کردند: اعتدال به این معنا نیست که از کارهایی که جریان مومن ، احساس وظیفه می کند ، جلوگیری کنیم.