اشتباهی که دولت روحانی نباید مرتکب شود

سیاسی

اصلی‌ترین توصیه به رئیس‌جمهور روحانی از همان ابتدای پیروزی در انتخابات 92 اتکا به آراء مردم و پرهیز از تکرار ادبیات منتقدانه بود. روحانی نباید تجربه دولت اصلاحات را از منظر منتقد اجتماعی تکرار کند بلکه باید با تکیه بر اعتماد و رأی مردم، اراده تغییر را در سپهر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذارد.

اصلی‌ترین توصیه به رئیس‌جمهور روحانی از همان ابتدای پیروزی در انتخابات 92 اتکا به آراء مردم و پرهیز از تکرار ادبیات منتقدانه بود. روحانی نباید تجربه دولت اصلاحات را از منظر منتقد اجتماعی تکرار کند بلکه باید با تکیه بر اعتماد و رأی مردم، اراده تغییر را در سپهر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذارد. دولت یازدهم با عبور از تجربه تاریخی ایرانیان و با انتخاب هشیارانه مردم شکل گرفت؛ بنابراین در قامت مصلحی نیست که در اقلیت باشد و خود را محدود به نقد وضعی کند که از گذشته برای او به جامانده است. او با ادبیاتی برخاسته از پشتیبانی مردم و بدون هراس از سنگ اندازی منتقدان کم طرفدار، لازم است به اجرای راهبردی همت کند که به اصلاح و تغییر اوضاع به نفع مصالح و منافع ملی بینجامد.
رئیس جمهور روحانی به مردمی که به او اعتماد کردند، اصلاح امور در خدمت به محو اندیشه‌های اقتدارگرایانه؛ نهادینه کردن فرهنگ مدارا؛ مقابله با انحصارطلبی؛ یکسان‌سازی منابع در جهت ایجاد همزیستی عادلانه میان آحاد ملت و سرانجام منطقی کردن مطالبات اجتماعی را در پرتو توسعه متوازن و همه سویه کشور وعده داد. توقف روحانی و دولتمردانش در انتقاد‌ از اوضاع، آنان را چون تجربه گذشتگان به سخنگویان و سخرانانی شبیه می‌کند که بیشترین هنرشان خلق جملات قصار است.
تجربه‌ها پیش چشم است. کارکرد تجربه این نیست که چه باید کرد، بلکه این است که از چه‌کار باید پرهیز کرد.
رئیس‌جمهور روحانی نباید در زمینی بازی کند که منتقدان مغرض خواستار آن هستند. مغرضان‌ می‌دانند که ادبیات، رفتار و رویکردشان نزد مردم با کمترین اقبال روبروست اما هشیارانه درپی ناامید کردن مردم از کارامدی دولتی هستند که محصول انتخاب آنان است. زمین مطلوب منتقدان کم‌طرفدار، سرخوردگی و عقب‌نشینی‌ دولت در اجرای مطالبات مردم در همه عرصه‌هایی است که خواستار اصلاح و تغییر آنند. سرخورده‌سازی مردم از سیاستی راهبردی پیروی می‌کند که انتخابات مجلس دهم هدف میان‌مدت و دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری، هدف بلند‌مدت آن است. هرگونه بی‌اعتمادی و سرخوردگی از توانمندی دولت یازدهم در انجام مطالبات مردم تأثیر مستقیم بر انتخاب آنان در آینده دارد. موفقیت اقلیت مغرض، کاستن از حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رأی است.
دولت بی‌هراس از غوغاگری مغرضان و با به رسمیت شناختن حقوق اقلیت منتقد، بیش از همه لازم است خود را مجری مطالباتی کند که خاستگاه انتخاباتی اوست. کوتاهی در این امر، دولت کنونی را در عادی‌ترین وضع، مصلحی در قامت اقلیت و در بدترین حالت، عاملی برای سرخوردگی سیاسی _ اجتماعی خواهد کرد.
دولت یازدهم فرصت اعتماد مردم را غنیمت بشمرد.

کد N383714