آغاز انتخابات ریاست جمهوری در اندونزی/ ژنرال پیروز می شود یا فرماندار جاکارتا؟

خواندنی از سراسر وب